WL (Westdongeradeel)

WL 2 Zeester

in 1927 gebouwd als beurtschip bij Scheepswerf Stam te Nieuw Lekkerland voor de fa. Groenendijk uit Alblasserdam, in 1941 ingericht voor

de garnalenvisserij, 27-6-1941 TH 12 Vijf Gebroeders van P. C. Baay uit Tholen, motor: 120 pk. Kromhout, afm. l. l. 18,59 x 4,05 x 1,26, BRT

31,02, 15-12-1942 YE 184 Floo-Alie van N.V. Mieras-Adriaanse & van IJsseldijk uit Yerseke, 1951 WL 2 Zeester van D. de Jong en Monte de

Vries uit Moddergat, 1959 andere motor: 125 pk. Volvo Penta uit 1959, 1975 eigeneaar Jacob de Jong uit Moddergat, 12-1984 nieuwe 155 pk.,

114 kw. Volvo Penta uit 1984, 18-9-1986 eigenaar D.J. de Jonge uit Moddergat,  3-1989 motor vermogen: 144 pk., 106 kw., 1-9-1989

opgave id. nr. NLD192700490, 1990 l. l. 18,59 wordt loa. 18,59, 1993 nieuwe 238 pk., 175 kw. Volvo Penta uit 1993 en hermeten: loa.

gewijzigd in 19,33, 12-1994 opgave GT 25, 2-1996 GT gewijzigd in 27, 2-1999 nieuwe aluminium stuurhuis, verschansing vernieuwd en

achterschip dichtgebouwd, 3-2006 nieuwe 272 pk., 200 kw. Volvo Penta uit 2005.   foto 1+2: voor verbouwing.   foto's: Henk Perdok

 

WL 3 Zeemeeuw

in 1929 gebouwd bij Scheepswerf Häser in Hardinxveld , 28-8-1929 in de vaart als oestervisser YE 33 Nieuwe Zorg van A. Verschuure en Van

Liere uit yerseke, afm. l.l. 15,64 x 4,19 x 1,63., 5-4-1930 een andere motor t.w. 35 pk. Juncker, 1-2-1953 wederom een andere motor: 56 pk.

Deutz, 2-5-1955 werd Adriaan Verschuure uit Yerseke eigenaar, verbouwd en ingericht voor de garnalenvisserij en 29-3-1958 in de vaart als

WL 3 Zeemeeuw van J. Vanger uit Engwierum, afm. 17,46 x 4,19 x 1,40, BRT 23,53, in 1960 is er een M.A.N. motor ingebouwd. later 120 pk.

D.A.F. uit 1965, later werden A. & U.D. Vanger uit Engwierum de eigenaars, 4-1972 een nieuwe 160 pk.,124 kw. D.A.F. uit 1972, 10-1987

HA 29 Esperanza van R. Lolkema uit Harlingen, 21-7-1995 is de kotter gesaneerd, later in de recreatievaart als WL 3 Christina uit Zaandam 

(zie ex. visserij)

WL 3 Leonardo

in 1908 gebouwd bij Scheepswerf C. Zaan als vrachtschip, werd later nog gebruikt als sportvisser, in 1998 verbouwd en ingericht voor de

visserij, tevens een nieuwe 300 pk., 221 kw. Volvo Penta uit 1997 ingebouwd bij Scheepswerf Fred v.d. Broek in Lauwersoog, 12-6-98

officieel geregistreerd als WL 3 Leonardo van U. Vanger uit Moddergat, afm. 24,25 x 4,47 x 2,25, BRT 62,91, roepletters: PE4434, 17-12-1998

opgave GT 43, 3-2011 WON 17 Charlotte van Visserijbedrijf Droog WON 17 uit Makkum.     foto's: Henk Perdok

                                                 


WL 3 Goede Verwachting  

in 1984-85 gebouwd bij Scheepswerf Akkerman in Nieuwe Beerta b.nr. 16 en afgebouwd bij Scheepswerf Welgelegen in Zoutkamp,

ingebouwd met een 188 pk., 138 kw. D.A.F. uit 1974, 4-1985 ingeschreven als ZK 54 Goede Verwachting van W.J. Boersma uit Zoutkamp,

afm. 17,88 x 5,15 x 2,00, GT 48, 22-8-2005 hermeten GT nu 34 en een andere motor: 188 pk., 138 kw. D.A.F. uit 1988, 5-2-2008 WR 134

Dirk Senior van M. Zomerdijk uit Den Oever, 23-1-2009 verkocht aan Bennie Wolters uit Zoutkamp, de kotter zou in de vaart komen als

ZK 4 Stella Maris, maar Wolters is helaas tijdens het overvaren van Den Oever naar Lauwersoog overleden, 25-3-2009 nog wel officieel

ingeschreven als ZK 4, 5-2009 verkocht aan Hendrik en Yske Nienhuis uit Zoutkamp, die het eerst een grondige opknapbeurt geven,

tevens is de achtermast weggehaald, 7-2009 ingeschreven als ZK 54 Goede Verwachting van Nienhuis Beheer B.V. uit Zoutkamp, de kotter

is echter wel te koop en af en toe wordt ermee gevist, 19-7-2011 UK 81 Goede Verwachting van Post Garnalen uit Urk en opgelegd in

Elburg, nummer komt er niet op en er wordt niet mee gevist, 8-2013 verkocht aan Uilke vanger uit Moddergat, 1-11-2013 WL 3 Goede

Verwachting van Uilke Vanger uit Moddergat,  motor vermogen: 151 pk., 111 kw., dezelfde roepnaam: PI9920. 

foto 1+2:  Discolo5  3: Bram Pronk   4 t/m 6: Henk Perdok

WL 4 Henderika

in 1924 gebouwd als vrachtscheepje bij Scheepswerf Gebr. Matena uit Papendrecht in opdracht van Gebroeders v.d. Sluis uit

Drimmelen, in 1957 werd het verbouwd en ingericht voor de visserij en 29-1-1958 geregistreerd als als HA 41 Avontuur van W.

Schotanus uit Harlingen, motor; 116 pk. Deutz van 1957, afm. 19,77 x 4,13 x 1,33, BRT: 36,95, 23-8-1967 WL 4 Sjouke Rixt van Tj.

Visser uit Wierum,8-1979 andere 150 pk., 110 kw. motor b.jr. 1973; 7-1986 naam schip gewijzigd in Henderika omdat D. Visser uit

Damwoude eigenaar werd, in de 80er jaren is het schip verbouwd o.a. achterschip dichtgebouwd, in 1994 opgave GT 27, halverwege

de 90er jaren voorzien van een nieuwe stuurhuis, 5-12-1997 hermeten na een verbouwing o.a. nieuwe steven, afm. thans 21,48 x 4,13

x 1,39, GT 34 en een andere 238 pk., 175 kw. motor van 1994, 9-1999 motor vermogen: 272 pk., 200 kw., 1-2000 nieuwe 272 pk.,

200 kw. motor b.jr. 1999, 8-2000 motor vermogen: 300 pk., 221 kw., 4-2003 nieuwe 300 pk., 221 kw. motor b.jr. 2003, 7-2009 kocht

Henk Jan Talma uit Wierum de kotter, 14-9-2009 geregistreerd als WL 28 Jan Harmen van Visserijbedrijf WL 28, Wierum.

foto's: 2+3: Sikke Wielstra      4 t/m 6 Henk PerdokWL 4 Henderika

in 2011/2012 gebouwd bij Mansvelder in Brakel en afgebouwd bij E.S.B. Shipbuilding in Elburg, ingebouwd met een 300 pk., 221 kw.

John Deere, 1-3-2013 geregistreerd als WL 4 Henderika van Doeke en zoon Tjeerd Visser uit Dokkum, afm. 19,95 x 5,90 x 2,24,

diepgang 1,60, roepletters: PCSS, id nr. NLD201102043              foto 1+2: Hylke Smits   3 t/m 5: Henk Perdok  6 t/m 8: Dirk Sloot

                                                                 

WL 5 Grietje

in 1960 gebouwd en afgebouwd bij Scheepswerf Visser in Den Helder, 8-3-1960 geregistreerd als TX 88 Anna Maria van A. & C. Blom uit

Oudeschild, afm. 18,14 x 4,73 x 2,26, BRT 37,37, motor: 140 pk. Kromhout van 1959, 13-1-1966 nieuwe 140 pk. Kromhout van 1965,

2-1980 nieuwe 186 pk., 137 kw. motor van 1979, 3-1983 vernummerd in WL 5 Grietje van W. Vellinga uit Marum, 23-10-1987 aan de

visserij ontrokken, in 1989 verbouwd en ingericht voor de kokkelvisserij en 8-9-1989 geregisteerd als CH 65 Bayona van owner/operator

Prinlish Ltd., uit St. Helene (Merseyside), roepletters: MKRZ4, loa. 18,00 en GT 40,49 : motor vermogen: 183 pk., 135 kw., later door de

eigenaar Visserijbedrijf de Rousant uit Lauwerzijl opgelegd in Lauwersoog en later in Zoutkamp, uiteindelijk verkocht voor de rekreatie

naar Woudrichem en vaart nog steeds onder dezelfde naam t.w. CH 65 Bayona. (zie ex. visserij)

 

WL 6 MI-JA-AN-KE

in 1942bebouwd bij Scheepswerf Amels in Makkum, ingebouwd met een 20-24 pk. Industrie uit 1937, 11-8-1942 geregistreerd als

WON 39 Drie Gezusters van J.A. Koornstra uit Makkum, afm. 13,70 x 2,65, omvang; 5,40, BRT 11,03, 23-6-1953 hermeten; l.l. 14,55 x

2,77 x 1,04, BRT 11,87, 16-7-1957 HA 13 Drie Gezuster dezelfde eigenaar, maar verhuisd naar Harlingen, 8-4-1963 andere motor t.w.

een 95 pk. Volvo Penta uit 1961, 29-6-1966 opgelegd voor de verkoop, 19-2-1968 OL 6 Jacoba I van J. Miedema uit Engwierum, eerst

in exploitatie en later gekocht, 9-2-1972 WL 6 Mi-Ja-An-Ke van F. vanger, 27-7-1979 uitgeschreven i.v.m. uitsluitend visserij

Lauwersmeer, 1985 andere motor: 100 pk., 74 kw. D.A.F. 615 uit 1985, ca. 2006 opgelegd en later verkocht voor de rekreatie vaart.

foto 1+2: Barteld Wieringa    3+4: Henk Perdok


WL 7 Op Hoop van Zegen

in 1984 gebouwd bij Scheepswerf v.d. Molen in Zaandam b.nr. 648, afgebouwd bij Scheepswerf Welgelegen in Zoutkamp, ingebouwd

met een 260 pk., 188 kw. Scania Vabis uit 1984, 25-9-1984 geregistreerd als WL 7 Hoop op Zegen van D. van der Zee uit

Wouterswoude, afm. 20,09 x 5,70 x 2,40, GT 67, 23-2-1988 verlengd; thans loa. 23,95 en GT 81, 1-1-1989 opgave id nr.

NLD198400504, 2-2-1990 VD 6 Brigitta van fa. gebr. Poelkamp uit Volendam, 13-11-1992 WL 7 Op Hoop van Zegen van D. van der Zee

uit Wouterswoude, 21-4-2000 HD 16 Hoop op Zegen van vof. Sluiter en zonen uit Den Helder, 7-2000 naam schip gewijzigd in

"Op Hoop van Zegen", 9-2001 nieuwe 299 pk., 220 kw. Scania Vabis uit 2001, 2006 eigenaar W. & H. Sluiter uit Den Helder, 6-2013

een rebuild 300 pk., 221 kw. Scania.                      foto 1: R. v. Slooten    2 t/m 4: Henk Perdok

 

WL 8 Lubbert Sr.

in 1909 gebouwd bij Scheepswerf Paans in Rodevaart, tot 1946 geen info voorhanden, 7-9-1946 ingeschreven als ZZ 7 Maria Sija van fa.

gebr. W.K. Schot uit Zierikzee, l.l. 20,60, BRT 43,05, later een 190 pk. Cummins uit 1963, 2-1974 verlengd: l. l. 26,50, BRT ongewijzigd,

9-1975 hermeten: l. l. 26,442, opagev loa. 27,10, BRT 76,37, 11-1977 wijziging meting: l. l. 28,76, loa. 29,50, BRT: 120,36, naam schip

gewijzigd in Eenhoorn en een nieuwe 320 pk., 235 kw. Cummins uit 1977, 11-1982 naam eigenaar J. Schot B.V. uit Zierikzee, 1988

andere motor t.w. een 320 pk, 235 kw. Cummins uit 1985, 4-1988 BRU 25 Maria Cornelia van J. de Waal uit Bruinisse, 1999 bij

Scheepswerf Gebr. Kooiman in Zwijndrecht opgelegd voor de verkoop i.v.m. vervanging, 1-2000 verkocht aan M.S. Schregardus uit

Dokkum, 22-5-2000 bij Scheepswerf Van Os in Yerseke met ca. 5,50 meter ingekort tot loa. 23,92, GT 86, i.v.m. wettelijke eisen voor de

garnalenvisserij, verder o.a. een nieuwe portaal mast en laadruimte dicht gemaakt, motor vermogen: 300 pk., 221 kw., 6-9-2000 WL 8

Lubbert Sr. van Visserijbedrijf Schregardus uit Dokkum, afm. 23,92 x 6,52 x 2,38, GT 86, roepletters: PBAM,  3-2002 achter portaal mast

geplaatst, id. nr.NLD190900074.                                                                                                              foto's: Henk Perdok

 WL 10 Elske

in 1976 gebouwd en afgebouwd bij Scheepswerf Zijlstra in Ezumazijl, ingebouwd met een 128 pk., 96 kw. Scania Vabis uit 1975, 4-1976

geregistreerd als WL 10 Elske van T. Visser uit Moddergat,  afm. 17,41 x 4,01 x 0,96, BRT 19,03, 7-1979 verlengd, nu loa. 20,41 en BRT

19,43, 1-9-1989 opgave id nr. NLD197600509, i1994 opgave GT 20, 4-2002 hermeten loa. 19,09 en GT 22, motor vermogen: 179 pk.,

132 kw., 1-1-2003 opgave roepleeters: PD9990, 4-2003 nieuwe 179 pk., 132 kw. Scania DN-11-40-A31-S uit 2002,  

 foto 1 t/m 6: Henk Perdok   7+8: Discolo

 

WL 15 Monte Tjerk

in 1924 gebouwd als vrachtschip voor S. v.d. Bos uit Dokkum, 5-1-1949 geregistreerd als WL 15 Tjerk van de M.Th. Visser uit Wierum,

21-5-1955 30 pk. Kromhout, 6-5-1960 nieuwe 125 pk. Volvo Penta van 1959, 16-9-1971 WL 15 Monte Tjerk van Tj. Visser uit Wierum,

15-5-1974 nieuwe 145 pk., 107 kw. motor van 1973, in 1991 werd T. M. Visser uit Wierum eigenaar, het scheepje is in de de loop der

tijd diverse keren verbouwd, zoals vroeger o.a. al een nieuwe stuurhuis, in 1996 werd hetachterschip dichtgebouwd en stuurhuis

verbouwd, tevens hermeten, de afm. is nu 20,53 x 3,75 x 1,15, GT 26, 2-1998 nieuwe 272 pk., 200 kw. motor van 1997, 2-1999

wederom een verbouwing, nieuwe kop, verschansing en een nieuwe mast, 3-2011 een nieuwe 270 pk., 199 kw. Mitsubishi b. jr. 2011

bij Fred v.d. Broek in Lauwersoog, id nr. NLD 192400512                   foto's: 4 t/m 7 Henk Perdok     8+9: Henk Zuur


                                                                 

                                                                        WL 18 Drie Gebroeders

in 1917 gebouwd als een stalen  Lemster aak op de werf van Gebroeders de Boer in Lemmer, afm. 14,70 x 4,40 x 1,53, BRT 22,07,

9-10-1919 PI 48 eerste inschrijving met als thuishaven Philippine, 10-1924 PI 47 tweede inschrijving met dezelfde thuishaven, 13-9-

1924 YE 50  Drie Gebroders van Joh. en Adr. de Rooy uit Yerseke, 6-1940 gevorderd door de Deutsche Wehrmacht, 31-10-1945

vrijgegeven in Delfzijl, 3-1951 DZ 78 van Stienus Kroeze uit Delfzijl, 25-7-1951 eigenaar gewijzigd in Engbert de vries uit Delfzijl, 9-4-

1956, uitgeschreven enverkocht, 19-3-1956 WL 18 Ria van J.P. Visser uit Nes, 3-3-1959 uitgeschreven en verkocht, 20-2-1959

WL 18 Drie Gebroeders van gebroeders Monte en Johannes post uit Moddergat, 25-11-1959 nieuwe 80-125 pk., Penta uit 1959,

7-3-1960 hermeten: meebrief: 11679: 14,28 x 4,31 x 1,40, BRT 20,13, 23-4-1960 alleen eigenaar Monte Post uit Moddergat, 16-6-1970

gesaneerd en verkocht t.b.v. rekreatievaart.                                                                                                   foto coll.: Kor Zijlstra

WL 18 Vrijheid

in 1987 gebouwd bij West Vlaamse Scheepswerven uit Oostende, ingebouwd met een 188 pk., 138 kw. D.A.F. uit 1986, 1987 geregistreerd als

O 82 St. Antoine van BVBA St. Antoine uit Oostende, afm. 14,50 x 5,00 x 2,25, GT 31, 1-1-1989 opgave id. nr. BEL010821987, 29-7-1992

gekapseisd, geborgen en opgelegd, 17-10-1994 OL 18 St. Antoine10-2- 1995 verlengd en opgeknapt bij Foppen in Lemmer, nu afm. 17,90 x

5,00 x 2,25, GT 40, 31-3-1995WL 18 Vrijheid van J. Post uit Anjum, 30-1-1997 nieuwe 239 pk., 176 kw. D.A.F. uit 1996, 30-10-2000 nieuwe

300 pk., 221 kw. Mitsubishi uit 1999.                                                                                        foto's: Henk Perdok


WL 20 Pieter Kees

in 1961 bij  Scheepswerf Visser in Den Helder gebouwd en afgebouwd, ingebouwd met een 140 pk. Kromhout type 8TS.117 uit 1960, 12-5-

1961 geregistreerd als HD 135 Marie Jan van P. Kramer uit Den Helder, afm. 18,14 x 4,73 x 1,96, BRt 35,95, 22-6-1973 WR 107 Jannie Diana

van K.P. de Haan uit Den Oever, 12-5-1976 nieuwe 163 pk., 120 kw. Scania Vabis uit 1976, 22-4-1985 motor vermogen: 182 pk., 134 kw.,

20-8-1991 nieuwe 208 pk., 153 kw. Scania Vabis uit 1991, 9-2-1993 WL 5 Grietje van Visserijbedrijf Vellinga uit Ferwerd, 1994 opgave GT 45,

1-3-00 WL 20 Pieter Kees van Visserijbedrijf P. Visser uit Paesens, 1-1-2001 nieuwe 208 pk., 153 kw. motor Scania DI.1241.M. uit 2000,

7-2011 bij Fred van der Broek in Lauwersoog een nieuwe 208 pk., 153 kw. Scania DI 12 59 M. uit 2011.

foto 1 t/m 4: Henk Perdok   5+6: Discolo5

 

WL 21 Annie

in 1946 gebouwd en afgebouwd bij N.D.S.M. te Amsterdam, ingebouwd met een 100 pk., Kromhout, afm. 17,98 x 5,14 x 2,31,

BRT 40,17, 25-9-1946 ingeschreven als HD 67 De Vijf Gebroeders van Rederij Gebr. de Boer, Den Helder, 9-9-1965 nieuwe 140

pk. Kromhout b.jr. 1965,  1-11-1967 YE 52 Adriana van Jan Koster uit Yerseke, 24-3-1976 OD 21 Adriana van Machinefabriek

Padmos uit Bruinisse, 12-5-1976 hermeten: Brt gewijzigd in 40,97, 19-1-1977 IJM 50 Leendert van H.M. Snoeck uit Wassenaar,

26-10-1978 TX 50 Adriana Maria  van vof. J.A.M. Boom & M. Krooger uit Oudeschild, 10-1980 TX 50 Deneb van J.A.M. Boom uit

Oudeschild, 3-11-1982 nieuwe 182 pk., 134 kw. motor. b.jr. 1981, 27-12-1984 WL 21 Annie van G. & J. Lei uit Moddergat, later

is op achterschip hekwerk verwijderd, in 1994 motor vermogen gewijzigd in 209 pk., 154 kw. en opgave GT 35, 5-1996 voorzien

van nieuwe verschansing, 10-1997 nieuwe 209 pk., 154 kw. motor. b.jr. 1997, 18-3-1998 GT gewijzigd in 38, 18-6-2002 ZK 37

Aldert van Thijs van H.J. Buitjes uit Warffum, later voorien van een nieuwe mast en nieuwe langere gieken, begin 2009 bij Fred

van der Broek in Lauwersoog met ca. 2,30 mtr. verlengd, 26-5-2009 hermeten, nu loa. 20,34 en GT 43, 3-2011 nieuwe 300 pk.,

221 kw. Mitsubishi 6D24. b.j. 2001 bij scheepswerf  Welgelegen in Lauwersoog.                 

foto 2: met nieuwe stuurhuis    3; met nieuwe verschansing                     foto's:   3. R. van Slooten    4: Henk Perdok

 

WL 22 Gerda

casco in 1980 gebouwd bij Kunst in Zwartsluis, maar is i.v.m. een failissement niet afgebouwd, casco is later verhuisd naar

Scheepswerf hakvoort in Urk, die het heeft vororzien van een stuurhuis en luiken, later is het schip in handen gekomen van een

particulier uit Katwijk, die het na een mislukte verkoop aanbied aan Scheepswerf Minerva in Amsterdam, in 1990 is het scheepje

gekocht door C.P.J. Boom uit Oudeschild, die het door H. Boom uit Oudeschild laat verbouwen en inrichten tot hekkotter.

in 1990 ingebouwd met een 236 pk., 174 kw. Scania Vabis uit 1990, 17-7-1990 ingeschreven als TX 88 Anna Elisabeth van

C.P.J. Boom uit Oudeschild, afm. 18,30 x 4,50 x 2,20, GT 35, 11-10-2000 LO 88 Arno van Visserijbedrijf D. Visser B.V. uit

Paesens, 17-9-2001 WL 22 Gerda van J.A. Vanger uit Moddergat, 3-2002 verlengd bij Scheepswerf Fred v.d. Broek in

Lauwersoog, 8-4-2005 hermeten: nu loa. 21,23 en GT 43, 2005 nieuwe 236 pk., 174 kw. Mitsubishi uit 2005, 2010

tenaamstelling Visserijbedrijf WL 22 "Gerda" uit Moddergat (J.A. Vanger), id. nr. NLD199001078.         foto's: Henk Perdok

 

 

WL 23 Marlouger

in 1964 gebouwd bij Machinefabriek Reynhoudts in Breskens, afm. 16,50 x 5,04 x 2,36, BRT 36,20, motor vermogen: 200 pk., roepletters:

OPSC, in 1964 in de vaart als Z 455 Zeesymphonie van Victor Ackx uit Zeebrugge, in 1967 nieuwe 250 pk. motor b.jr. 1967, in 1969 werd T.

Desmidt uit Knokke Heist eigenaar, in 1979 vernummerd in O 455 Zeesymphonie van P. Devriendt uit Oostende, 11-4-1996 nireuwe 250 pk.,

184 kw. motor, loa. gewijzigd in 18,66 en opgave GT 34, 28-12-1999 Z 455 Dikkop van Rederij Jacomina uit Oostende, 6-2000 ZK 64 Dikkop

van Visserijbedrijf de Rousant uit Lauwerzijl, nummer heeft er nooit opgestaan en ook niet onder dit nummer gevist, 19-7-2000 WL 23

Marlouger van R. Groen uit Paesens, loa. nu 18,56 en motor vermogen: 300 pk., 221 kw.                   foto's: Henk Perdok

 

                                                               

WL 25 Antje  

in 1910 gebouwd als vrachtschip (werf onbekend), afm. l.l. 19,00 x 4,26 x 1,37, BRT 34,11, W. Heres uit Harlingen heeft het schip in 1946

gekocht van Van Huizen uit Oenkerk en liet het verbouwen en inrichten voor de visserij, 12-2-1947 geregistreerd als HA 53 Hilda, 10-10-1961

werd er een nieuwe 120 pk. motor ingeplaatst, 24-10-1967 eigenaar W. Heres sr. en zoon uit Harlingen, 15-1-1971 werd W. Heres sr. weer

alleen eigenaar, 16-12-1971 HA 44 Hoop op Zegen van Gabriël de Waal uit Harlingen, 24-10-1977 GO 44 Hoop op Zegen van Maatschap

Ossewijn en Meijer uit Goedereede, 18-11-1997 werd de kotter door de S.I. afgekeurd en daardoor werd de koop ontbonden en werd G. de

Waal weer eigenaar, 1-2-1977 geregisteerd als UQ 4 Rottum van K. Meijer uit Usquert, 17-4-1979 werd D. Meijer uit Usquert eigenaar, tevens

een andere motor: 220 pk., 165 kw. Fiat van 1950, 2-1987 afgevoerd  als zeegaand schip, 7-4-1992 geregistreerd als HA 92 van G.W.

Bijleveld uit Harlingen, 2-1994 kreeg het officieel de naam "De Zes Gebroeders", 15-10-199 hermeten: loa. nu 19,80 en opgave GT 30,

9-2000 andere motor: 220 pk.,165 kw. D.A.F. van 1995, in 2004 opgelegd voor de verkoop, 1-6-2005 uitgeschreven, 9-2005 opgeknapt bij

Harm Visser in Harlingen en 2-12-2005 geregistreerd als WL 25 Antje van Sipke Boersma uit Nes, id nr. NLD191000444

foto's:  1+2 en 4: Henk Perdok     3: Discolo5      5: Rienk Nadema

 

WL 28 Jan Harmen    

in 1924 gebouwd als vrachtscheepje bij Scheepswerf Gebr. Matena uit Papendrecht in opdracht van Gebroeders v.d. Sluis uit Drimmelen,

in 1957 werd het verbouwd en ingericht voor de visserij en 29-1-1958 geregistreerd als HA 41 Avontuur van W. Schotanus uit Harlingen,

motor; 116 pk. Deutz van 1957, afm. 19,77 x 4,13 x 1,33, BRT: 36,95, 23-8-1967 WL 4 Sjouke Rixt van Tj. Visser uit Wierum, 8-1979

andere 150 pk., 110 kw. motor b.jr. 1973; 7-1986 naam schip gewijzigd in Henderika omdat D. Visser uit Damwoude eigenaar werd, in

de 80er jaren is het schip verbouwd o.a. achterschip dichtgebouwd, in 1994 opgave GT 27, halverwege de 90er jaren voorzien van een

nieuwe stuurhuis, 5-12-1997 hermeten na een verbouwing o.a. nieuwe steven, afm. thans 21,48 x 4,13 x 1,39, GT 34, en een andere

238 pk., 175 kw. motor van 1994, 9-1999 motor vermogen: 272 pk., 200 kw., 1-2000 nieuwe 272 pk., 200 kw. motor b.jr. 1999, 8-2000

motor vermogen: 300 pk., 221 kw., 4-2003 nieuwe 300 pk., 221 kw. motor b.jr. 2003, 7-2009 kocht Henk Jan Talma uit Wierum de kotter,

14-9-2009 geregistreerd als WL 28 Jan Harmen van Visserijbedrijf WL 28, Wierum.      foto 1: Henk Zuur       2 t/m 4: Henk Perdok

 


WL 33 Willem Anne

in 1976 gebouwd en afgebouwd bij Hüsum Schiffswerft in Hüsum, ingebouwd met een 250 pk., 184 kw. Wizemann, in 1976 geregistreerd

als SU 4 Hans Kröger van Rolf Wauer uit Hüsum, BRT 36,85,  roepletters: DJEI, stuurhuis van de vorige SU 4 Bussar II, 1983 na een

failissement lange tijd opgelegd in Rendsburg (Nord Ostseekanal), 1-1-1990 SK 2 Hans Kröger, id nr. DEU200650219, 13-5-1991 NC 335

Wilhelm van Ingrid GmbH. uit Cuxhaven en een nieuwe 300 pk., 221 kw. Mercedes Benz uit 1991, 6-4-1993 UK 335 Dirk van Zeevisserij-

bedrijf A. van Urk B.V. uit Urk, afm. 17,50 x 5,30 x 3,17, GT 49, 1993 UK 49 Ludo van Gebr. Bakker uit Urk, 1-8-1993 tenaamstelling vof.

De Samenwerking uit Urk, 20-8-1993 WR 158 Antonia van c.v. Stuveling uit Middenmeer, 9-3-1994 i.v.m. stabiliteits problemen verlengd,

thans loa. 20,25 en GT 58, 7-8-2001 WL 33 Willem Anne van W. Dijkstra uit Moddergat.        

foto's: Henk Perdok    foto 9: J.v.d. Veen

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb