foto's van de visserij, haven en de plaats Termunterzijl, de plaats waar ik ben geboren en m'n jeugd heb doorgebracht.

bij sommige foto's  probeer ik  de namen erbij te vermelden die op de foto's staan, als er iemand toevoegingen of correcties

heeft, dan hoor ik het graag via e-mail henk.perdok@home.nl

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

drogerij Kuiper                                                                           op de voorgrond TM 31 Eemsstroom van Edo Wezeman


op de achtergrond drogerij en TM 26 Meeuw de latere DZ 126             "roovershol" in Termunterzijl, geheel rechts mijn vader

van Aries Kuiper                                    foto's:: Aries Kuiper (zoon van Geert DZ 126)              

                                                    

           


 

 drogerij Kuiper


                                                          

mijn grootvader Hindrik Perdok, mijn vader Cornelus Perdok en mijn oom Hendrik Perdok aan boord van de TM 40 Twee

Gebroeders van mijn vader en oom, ook wel de Amerikanen genoemd, zie ook ex. TM 40 onder het laatste nr. TM 25 bij ex. vissersschepen


TM 31 van E. Wezeman, DZ 4 Mina van E. Heres, Delfzijl, later         TM 44 Frans Hals van J. Nieboer en zoon en de TM 39

TM 21 van T, Westerhuis en daarnaast de "koeboot" TM 39  

Nieuwe Zorg van B. & C.K. Bosker


                                         

Jan van der Wijk uit Termunterzijl kijkt of er ansjovis in zijn ansjovis kamer zit, na gedane arbeid nemen de heren Cornelis

Bosker, Hendrik Oosterwold en Jan van der Wijk eerst even een afzakkertje, daarna wordt de buit bekeken en de netten

nog even tanen.                                                      foto's van begin 50er jaren uit de oude doos van  Hemmo van der Wijk


                                                  

                                                                          Jopie Nieboer op de TM 44 Frans Hals                    

                                    

foto 1:  vlaggetjesdag 1959   foto: Hemmo v.d. Wijk                       foto 3: Harry Bakker


                    

aan boord van de TM 24 Dolfijn ca. 1959;   op de foto 1-2 en 6: Jonny Tuil, 3: mede eigenaar Henk van der Wijk 

4+5: mede eigenaar Koen Landman.                                                   foto's: Jan van der Wijk (zoon van Henk)


bij de Bakkers op de TM 22                                                                                               foto's: Pieter Bakker                         


                                                   

                                  Zielsters kotters                                                                             foto's: Pieter Bakker


 

vangst TM 24 gelost; van rechts naar links o.a.: Jan van der Wijk,        achter de kuiilvissers van rechts naar links o.a.  "leutje" Aries

Cornelis  Bosker                            foto: Jan van der Wijk (jr.)             Kuiper , "zwarte" Jacob Kuiper


                       

Freerk Vos maakt zijn garnalenkuilbootje TM 33 schoon          eigenaar Harm Sander in het stuurhuis van zijn TM 65 Dollard

             op de achtergrond TM 20 en TM 39                                               naast het stuurhuis Hendrik Kerbof

aan de kade de TM 35 van B.J. van der Scheer en J.A.              drogerij van J. Kuiper, daarnaast kuilbootjes o.a. TM 33 van

Schrikkema uit Termunten                                                     Freek Vos, daarnaast de TM 61 Trijntje van J. Zwarberg Jr.

                                                                                          die later door mijn vader is verbouwd voor de rekreatie 


                                             

                                              Derk Kuiper verwerkt zijn garnalen op zijn TM 45 Eems


 

                                                       

 o.a. van rechtsboven naar rechtsonder G. Boogaart, Schelto Wester-                             "viskeluu" met de vrouwen op reis.

huis, Koen Landman, Jacob Vos, C. Vos, L. Landman, H. Vos, n.b

                           

Berend Bosker en Jan Bos brengen hun garnalen naar de afslag             TM 20 Albert J. Bosker met op de achtergrond rechts:

                                                                                                                     TM 18 en TM 23 en links: TM 4 en TM 39

                                                                                                                    

                                traditionele "Bootje Zailn"      : zeilwedstrijden, gepavoiseerde kotters, faveur aan de dijk.


TM 4 Annelize                                                                                van rechts naar links: drogerij Groningen van Jacob Kuiper, TM 4 Annelize 

                                                                                                         van H. Wezeman en G. Dijkema, TM 5 Berend W van P.H. Wezeman

                                                     

                                                               foto: coll. Frits Aalderink

mijn vader Kees Perdok op de Oldambt, werkschip Waterschap                 mijn vader Kees Perdok, zijn buurman Hinnerk Bosker en Kees van Dijk

Oldambt, wacht op mensen voor een dagje sportvissen                              praten op "Boog van Ziel" even bij.

o.a. van rechts naar links: Koen Landman, Klaas Kant, Jan v.d. Wijk             Jan van Dijk op zijn garnalenkotter TM 3

                                    

                  Harm Wezeman op zijn TM 4                                                               Kees van Dijk op zijn TM 16  (foto coll. Frits Aalderink)


TM 27 Alberta van Albert Vondeling links naast hem Derk Perdok, op de 2e foto: van links naar rechts Derk Perdok, in stuurhuis eigenaar

Albert Vondeling, Jan Bos, in de mast: Kees van Dijk, Jacob Oosterveld en Harm van der Paard.

                                                         

van links naar rechts te beginnen op de TM 27: Derk Perdok, Albert Vondeling, Hero Vos, op de wal: Peter van Campenhout , mijn neef

Henk Perdok, Jan Landman, Henneke Vos , Geeske van Campenhout , Take Landman, Albert Vondeling jr. TM 1 Burg. Van Kampen op beide foto's.        op foto 1 nog een gedeelte van de garnalendrogerij TM 58 Groningen van "zwarte" Jaap Kuiper.vissers van Termunterzijl en Delfzijl naar Brons in Appingedam                                                       foto: Aries Kuiper (zoon G. Kuiper DZ 126

                                                                                     Klaas Ottens maakte de foto's rond 1971


                                              


                                  

foto 1: droger van J. Kuiper met daarnaast de TM 40 van H. Perdok         2: drogerij TM 6 Dollard van gebroeders Arend en Derk Sander en zoon

                                                                                                       Harm van Arend op de foto, de zoon en kleinzoon van Derk (Bertus en

                                                                                                       Andere)  zijn in Denemarken nog actief in de visserij (L 610)

foto 3: drogerij van J. Kuiper met op de achtergrond TM 4 en TM 45             4: van links naar rechtsL TM 61-TM 20-TM 14


                                                                                                                                                                foto's: coll. Frits Aalderink


 

 

 TM 9 resp. TM 16, TM 16+TM19 en DZ 5,  DZ 5 en TM 19            Harry de Groot maakte de foto's op 17-7-1992 in de haven van Termunterzijl


                                    

                                     visser Kees van Dijk uit Termunterzijl; eigenaar van een aantal kotters met nummer TM 16


                 

                                                  

foto 1 t/m 3: de Burgemeester Tjalma: in 1956 verbouwd en ingericht voor de  garnalenvisserij in Termunterzijl als TM 19,  foto 3:

persooon rechts de toenmalige eigenaar Dirk Otten.  foto 4 t/m 9: op 31-3-2012 brachten een zoon van Dirk Otten t.w. Henk Otten en

zijn vrouw en zijn dochter en haar man een bezoek aan de TM 19 in Lauwersoog.  foto 4: van links naar rechts: Annette Otten, eige-

naar Doeke van der Zee en zijn maat Willem Jan Visser, rechts Henk Otten en zijn vrouw.  

info en foto's kotter zie TM 19                              foto 1 t/m 3: collectie fam. Otten   4 t/m 9: Gerard Rundervoort.        


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------