Kotterspotter.jouwweb.nl
Home » kranten knipsels Ned.

 

kranten knipsels Ned.


                                                op volgorde van datum, de oudste datum boven


knipsel-1930-pieter-bakker.large.jpg

de foto is gemaakt in 1915 , met zie kruisje Jurjen Bakker (1915) op de schoot van zijn moeder Geertje Bakker (1886)

de-tijd-29-4-151.large.jpg

De Tijd 29-4-1915

krante-art-31-12-28-leeuwarder-nieuwsblad.large.jpg

Leeuwarder Nieuwsblad 31-12-1928

 

18-11-1933 N. v.h. N.

n-v-h-n-3-5-381.large.jpg

N. v.h. N.  3-5-1938

1939.large.jpg

1939

nwe-prov-gron-courant-8-10-401.large.jpg

Nieuwe Prov. Gron. Courant 8-10-1940

                                               

                                                                       1946

a-n-v-h-n-27-7-46.large.jpg

     N. v.h. N. 27-7-1946

                                                                             

                                                                                        N. v.h. N.22-5-1947

                                                                                     Dagblad van Nederland 20-5-1947

a-n-v-h-n-15-2-49.large.jpg

N. v.h. N.  15-2-1949

lc-2-4-49.large.jpg

                L. C. 2-4-1949

a-n-v-h-n-12-4-51.large.jpg

N. v.h. N.  12-4-1951

a28-3-52-de-heerenveensche-koerier.large.jpg

28-3-1952 De Heerenveense koerier

n-v-h-n-28-3-52.large.jpg

N. v.h. N.  28-3-1952

de-heerenveensche-koerier-15-5-522.large.jpg

   15-5-1952 De Heerenveense Koerier

  

L.C. 1953                                                                                                L.C. 24-9-1954

a-alg-dagblad-30-9-54.large.jpg

Algemeen Dagblad 30-9-1954

 

Friese Koerier       6-12-1954                                                               L.C. 21-3-1955                                               

               

            L.C. 6-4-1955                                                                                                                                                     

          

          L.C. 21-7-1955                                                                                L. C. 23-8-1955                                                                                                            

 

 L.C. 1-11-1955                                                                                            N.v.h. N. 1-11-1955

 

     

N. v.h. N. 10-11-1955                                                             De Waarheid 11-11-1955

L. C. 1-2-1956                                                                                                           L.C. 3-2-1956

lc-9-2-561.large.jpg

         L.C. 9-2-1956

lc-17-2-58.large.jpg

L.C. 17-2-1956

  

L.C. 5-5-1956                                                 L.C. 5-7-1956

a-l-c-12-7-56.large.jpg

    L.C. 12-7-1956

                         

            30-8-1956                                            L. C.  30-8-1956

                                                                                        

        L.C. 12-1-1957                                                                             N. v.h. N. 1-11-1957


cg-1-zeeuwse-courant-11-03-1958.large.jpg

11-3-1958 Zeeuwse Courant (CG 1 later ook nog TM 15)

an-v-h-n-15-7-58-1.large.jpg

N. v.h. N. 15-7-1958

l-c-12-2-591.large.jpg

L.C. 12-2-1959

16-7-59-n-v-h-n3.large.jpg

N. v.h. N. 16-7-1959

a-n-v-h-n-10-8-59.large.jpg

  N. v.h. N. 10-8-1959

                               

25-8-1959 N.v.h. N.                                                                                             N. v.h. N. 28-8-1959     

30-8-56-l-c.large.jpg

           L.C. 30-8-1959

                                                                                   N. v.h. N. 2-12-1959

    

   Friese Koerier   17-3-1960                                                                                        L.C. 24-4-1960  

an-v-h-n-22-6-60.large.jpg

N. v.h. N. 22-6-1960                                                                                                             

      

  L. C. 28-6-1960                                                                         L.C. 20-10-1960

   

               1-11-1960

a-lc-24-11-60.large.jpg

         L. C. 24-11-1960

  

                   N. v.h. N 5-12-1960                  

l-c-13-5-61.large.jpg

L.C. 13-5-1961

          

                            23-6-1961                                                                                                29-8-1961

            

                 Telegraaf 29-8-1961

a-30-8-1961tm-401-large-30-8-61.large.jpg

30-8-1961

          

1-10-1961                                                                                    12-1-1962

a-zierikzeese-nieuwsbode-12-1-62.large.jpg

Zierikzeese Nieuwsbode 12-1-1962

         

    18-5-1962                                                                                              9-1-1963

      

 29-3-1963 Ger. Gezinsblad                                                                             25-4-1963 N.v.h. N.

 

  25-5-1963                                                                                                    13-6-1963 N. v.h. N  


                              

                                                 6-5-1964 

    

                                  L.C. 21-8-1965                                                                            N. v.h. N.  5-11-1965

        

                       7-7-1966                                                                                 3-7-1967 N. v.h. N.

lc-13-7-68.large.jpg

                    13-7-1968  L. C.

n-v-h-n-27-8-1968.large.jpg

                              N. v.h. N 27-8-1968  

                     N.v.h. N. 24-1-1969      

                                                                                               

 

                              N. v.h. N. 14-3-1969

arbeiderspers-14-3-69.large.jpg

14-3-1969 Arbeiderspers

 

n-v-h-n-24-4-69.large.jpg

   N. v.h. N. 24-4-1969


a-lc-24-4-69.large.jpg

         L. C.  24-4-1969

6-5-69-n-v-h.large.jpg

N. v.h. N. 6-5-1969

       

                                   N. v.h. N.  29-5-1969

29-10-69.large.jpg

N.v.h. N. 29-10-1969

 

a-nvhn-26-11-69.large.jpg

                     N. v. h. N. 26-11-1969

 

9-1-70-n-v-h-n.large.jpg

N. v. h. N. 9-1-1970

a-l-c-12-8-70.large.jpg

L. C. 12-8-1970

N. v.h. N. 5-8-1971                                                                                                         L. C. 22-9-1971

a-8-1-72-leeuw-courant.large.jpg

  L. C. 8-1-1972

 

          N. v.h. N. 26-7-1972

20-7-74-nvhn1.large.jpg

              N. v.h. N 20-7-1974

n-v-h-n-31-10-1975.large.jpg

N.v.h. N. 31-10-1975

lc-5-10-76.large.jpg

      L. C. 5-10-1976

 

19-4-771.large.jpg

N. v.h. N. 19-4-1977

26-8-77-nvhn.large.jpg

N. v.h. N. 26-8-1977

 

                                   N. v.h. N 14-2-1978

krante-art-5-6-80-l-c1.large.jpg

   Leeuwarder Courant 5-6-1980


uq7-en-uq-171-large.large.jpg

 N.v.h. N. 24-2-1984

lc-3-12-84.large.jpg

L.C. 3-12-1984

l-c-6-6-85.large.jpg

L. C. 6-6-1985

14-10-85.large.jpg

14-10-1985 N.v.h.N.

22-3-89.large.jpg

N.v.h. N. 22-3-1989

nvhn-25-10-1991.large.jpg

N. v.h. N. 25-10-1991

13-1-92.large.jpg

N. v.h. N . 13-1-1992

l-c-27-10-1993.large.jpg

Leeuwarder Courant 27-10-1993

13-8-99nvhn.large.jpg

13-8-1999 N.v.h.N.

tm-8.large.jpg

N. v.h. N. 17-11-2000

7-7-08.large.jpg

N. v.h. N. 7-7-2008

                 

d-v-h-n-mg-0001-2.large.jpg

                   Dagblad van het Noorden 19-9-2013

 

D.v.h. N. 19-9-2013

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------